Projekt Realizm a teoria widzenia opowiada o tym, jak w naszej świadomości tworzy się obraz otaczającego świata
(od okresu niemowlęcego) oraz wpływ jaki na ten proces mają osoby z zewnątrz. Subiektywnie wybrane momenty życia, sfotografowane tak, aby w wyobrażony przeze mnie sposób zapoznać nieświadomą istotę ze światem, w którym przyjdzie jej żyć. Obrazy, które widzimy, a które są jednocześnie punktem widzenia „bohatera” zdjęć, kształtować mają osobowość, a przede wszystkim umysł tego ostatniego. Użyta podczas realizacji zdjęć technika wraz z monochromatycznym materiałem światłoczułym podkreślać ma niedoskonałość pierwotnego procesu poznania na początku naszej drogi.


Fotografia otworkowa na błonach 4x5 cali, wydruk cyfrowy.

Łęczyca, rok 2011.

Using Format